PROCES VERBAL DE SELECŢIE DOSARE

Kategória: Tartalom

Încheiat astăzi, 14. 02. 2017, în cadrul şedintei de selecţie/evaluare a dosarelor depuse pentru ocuparea postului vacant, referent cultural normă întreagă în cadrul Centrului Cultural Gheorgheni. Comisia de concurs a constatat că au fost depuse doua dosare de către:

Ciubîcă Doru-Viorel și  Benedek Kinga-Margit

Comisia de concurs procedează la verificarea documentelor depuse la dosarele candidaţilor. În urma analizei dosarelor depuse, Comisia de concurs a concluzionat că dosarele depuse conţin toate documentele solicitate prin anunţul privind ocuparea posturilor vacante, referent normă întreagă în cadrul Centrului Cultural Gheorgheni.

Comisia de concurs procedează la realizarea probei scrisă şi interviului cu doi candidati participanti la concurs.

Nr.crt.

NUMELE SI RENUMELE

REZULTAT

1.

CIUBÎCĂ DORU-VIOREL

ADMIS

2.

BENEDEK KINGA-MARGIT

ADMIS

Comisia de concurs:                           Preşedinte:  Fórika Sebestyén

                                                                                  Membrii:         Albu István

                                                                                                          Simon Katalin

                                                                                  Secretar:          Ferencz Hajnalka